MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI nın, ALICI ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

TAVUK DİYARI GIDA VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres : Gazibey, İsmet İnönü Cd. No:82, 59300 Malkara/Tekirdağ
Telefon :
E-posta : info@tavukdiyari.net

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak https://tavukdiyari.net alışveriş sitesinden sipariş veren kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, Madde 3 te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakit ve defaten ödenir.

4.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için bu ürünler, garanti belgesinde belirtilen garanti merkezine gönderilebilir, bu durumda kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1 – ALICI, sözleşme konusu üründen cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu hakkın SATICI ya 14 (on dört) gün içinde bildirilmesi ve ürün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile iade faturasının SATICI ya ulaştırılması gerekmektedir. Bu belgeler ulaştırıldıktan sonra, ürün bedeli 10 gün içinde ALICI ya iade edilir. Cayma hakkının kullanılması halinde ürünün kargo gideri SATICI tarafından karşılanır.

5.2 – ALICI, SATICI ya ait olan ve “cayma hakkı ve cayma hakkı kullanılamayacak ürünler” konulu açıklamaları, internet sitesindeki ilgili mevzuat ve bilgilendirmeleri okuduğunu ve bilgi sahibi olduğunu, bu çerçevede mal/hizmeti sipariş ettiğini teyit etmiş sayılır.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, değeri aşan durumlarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI, iş bu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini ve kendisine gerekli olan bilgi ve açıklamaların internet sitesinde yer aldığını ve bu bilgi ve açıklamaları okuyup bilgi sahibi olduğunu elektronik ortamda teyit etmiştir. Bu sebeple, yüklenmesi gereken borçların ifasına yönelik hukuki yaptırımlar ile ödeme yükümlülüğüne ilişkin hukuki sonuçların kendisine bildirilmiş olduğunu kabul ve teyit eder.

SATICI
TAVUK DİYARI GIDA VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gazibey, İsmet İnönü Cd. No:82, 59300 Malkara/Tekirdağ

Telefon:
E-posta: info@tavukdiyari.net

ALICI
[ALICI’NIN TAM ADI] [ALICI’NIN ADRESİ] [ALICI’NIN TELEFONU] [ALICI’NIN E-POSTASI]

SİPARİŞ TARİHİ: [SİPARİŞ TARİHİ] TESLİM TARİHİ: [TESLİM TARİHİ]

Sözleşme konusu ürünler, ALICI’nın siparişi üzerine sipariş formunda belirtilen niteliklere uygun olarak ve yasal 30 günlük süreyi aşmayacak şekilde teslim edilir.

ALICI, işbu mesafeli satış sözleşmesi hükümlerini kabul etmiş ve alışveriş yaptığını teyit eder. Sözleşmenin elektronik ortamda onayı, SATICI’nın borçlarını ifa etmekle yükümlü olduğu hukuki yaptırımlar ve ödeme yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiğini teyit eder.

ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI:
Ürün bedeli ALICI tarafından ödendikten sonra SATICI ürünü ALICI’ya teslim eder. Ürün, ALICI’nın belirttiği adresin kapısına kadar teslim edilir. SATICI, ürünü, ALICI’nın belirttiği tarihte teslimat adresine gönderir. Teslimat adresinin SATICI’nın kendi mağazasında olması halinde, ürün bedeli kargo ücretine dahildir. Eğer teslimat adresi SATICI’nın mağazası dışında bir yer ise, kargo ücreti ALICI tarafından karşılanır.

SATICI:
TAVUK DİYARI GIDA VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI:
[ALICI’NIN ADI]

TARİH: [TARİH]

Muhafazakar bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda okunmuş ve kabul edilmiştir. Bu sebeple, tarafların işbu sözleşme hükümlerini yerine getirme yükümlülüğü doğmuştur.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Bulunduğunuz İl Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.